Service

NYT: Service af stinkskabe og lignende i henhold til gældende lovgivning.

Vi tilbyder at servicere jeres stinkskabe, kemiskabe, medicinblandebokse mv.  Vi har mulighed for at udføre røg- og flowmålinger, samt sporgasteste, alt i henhold til DS 457. 

Vores serviceafdeling udfører service på alle typer ventilationsanlæg og står klar til, at hjælpe med at vedligeholde jeres ventilationsanlæg. Vi udfører service ad hoc, men servicerer også anlæg efter indgåelse af en serviceaftale. Fordelene ved en aftale er flere: Vi lærer anlægget at kende og kan råde og vejlede omkring dets tilstand. Risikoen for driftstop mindskes når vi regelmæssigt tilser jeres anlæg. Vi opdager ofte slid og fejl og kan sætte ind før et egentlig nedbrud. Vi sender typisk den samme medarbejder fra gang til gang, hvilket minimerer jeres tidsforbrug i forbindelse med servicebesøgene. Vores medarbejder kender jeres bygninger og anlæg og finder selv rundt.

Kontakt os gerne for et tilbud på udførsel af service på jeres anlæg.

Vi kan også servicere jer